Revalidatie

De praktijk is gespecialiseerd in het revalideren van mensen met sport- en orthopedische letsels.

Onze werkmethode is gebaseerd op twee stevige pijlers :
  • een adequate manuele therapie
  • een heel individueel gerichte actieve revalidatie
We proberen de patiënten zo vroeg mogelijk actief te laten revalideren, door bvb aquarevalidatie in te schakelen in het programma.
Door middel van functionele training gaan we elk individu progressief en heel doelgericht optrainen.
Na eventueel nog enkele sportspecifieke veldrevalidaties, kan een volledig gerevalideerd sporter opnieuw zijn sport uitoefenen, dit meteen aan een maximale intensiteit.
 

Manuele Therapie

Gekwetste structuren als spieren, pezen en gewrichten gaan beperkingen vertonen inzake mobiliteit, flexibiliteit en functionaliteit. Door specifieke manuele behandelingstechnieken te gebruiken, kunnen we deze verstoorde structuren normaliseren.

Afhankelijk van de noden van het letsel worden de meest doelgerichte technieken uitgevoerd. Dit gaat van manipulaties (‘kraken’) over mobilisaties tot stretching, fricties, myofasciale therapie, dry needling en zo veel meer.

Functionele Training

Onder functionele training verstaan wij het uitvoeren van spierversterkende oefeningen die qua uitgangshouding en bewegingen kunnen gelinkt worden aan bewegingen uit het dagelijkse leven enerzijds, of aan verschillende sporttakken anderzijds.

Door deze manier van trainen wordt een veel exacter evenwicht gecreëerd tussen de verschillende spiergroepen die bij deze specifieke bewegingen worden getraind. In tegenstelling tot de klassieke analytische krachttrainingen zoals fitness, worden hier volledige spierkettingen getraind.

Daarnaast is een heel belangrijk voordeel van dergelijke training ook het verbeteren en verfijnen van de neuro-musculaire controle.

Veldrevalidatie

Naar het einde van de revalidatieperiode toe, gaan we buiten op het veld en/of in de zandbak nog meer sportspecifieke revalidatie-oefeningen integreren.
Zo kunnen we stap voor stap het aangedane lidmaat nog veel intensiever belasten.

Na deze adequaat begeleide trainingen kan een sporter vol vertrouwen meteen opnieuw aan 100% trainen, aangezien hij alle sportspecifieke bewegingen al heeft doorlopen.

Aquarevalidatie

Revalideren in het water laat ons toe al heel vroeg in een revalidatie enige actieve inspanning te vragen van het lichaam en van gekwetste ledematen in het bijzonder.

Hierbij schakelen we alle vormen van schokbelasting uit en kunnen we toch doelgericht werken om een letsel zo snel mogelijk te laten helen, door de circulatie vrij vroeg op gang te brengen.

Ook is deze vorm van trainen dé manier om alternatief aan de conditie te blijven werken als het letsel de patiënt nog niet toelaat te lopen of op andere manieren conditioneel te trainen.